reklama baner reklama
baner

Konkurs

Krótka historia sztuki komiksu w Polsce (1945-2003)

Rozpoczęto: 2005-11-14 22:00:00
Zakończenie i losowanie: 2005-12-14 22:00:00

Konkurs będzie trwał od 14 listopada do 14 grudnia 2005 roku.

Nagrody - książki Krótka historia sztuki komiksu w Polsce (1945-2003) autorstwa Wojciecha Obremskiego, ufundowane przez wydawnictwo Adam Marszałek - przyznane zostaną autorom pięciu nalepszych nadesłanych na nasz adres mailowy recenzji wybranych mang.

Nie wprowadzamy ograniczeń co do aktualności samych tytułów - równie dobrze mogą być to nowości jak i starsze pozycje.
Jeden uczestnik konkursu nadesłać może tylko jedną recenzję.
Uwaga! Teksty nie mogły być wcześniej nigdzie publikowane!

Lista zwycięzców zostanie opublikowana po 14 grudnia 2005 roku na łamach naszego serwisu.

Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez serwis Aleja Komiksu w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 r.

W konkursie wziać udział mogą wszyscy chętni - bez wyróżnienia czy wcześniej współpracowali z Aleją, czy też nie.

Zapraszamy!