Konkurs ''Diplodoki'' za recenzję - Aleja Komiksu
reklama baner reklama
baner

Konkurs

''Diplodoki'' za recenzję

Rozpoczęto: 2005-11-02 12:00:00
Zakończenie i losowanie: 2005-12-02 12:00:00

Konkurs będzie trwał od 2 listopada do 2 grudnia 2005 roku.

Nagrody - albumy komiksowe Podróż smokiem Diplodokiem z autografem autora, Tadeusza Baranowskiego, ufundowane przez wydawnictwo Manzoku - przyznane zostaną autorom pięciu nalepszych nadesłanych na nasz adres mailowy (yaqza@aleja-komiksu.pl) recenzji polskich komiksów.
Nie wprowadzamy ograniczeń co do aktualności samych tytułów - równie dobrze mogą być to nowości jak i starsze pozycje.
Jeden uczestnik konkursu nadesłać może tylko jedną recenzję.
Uwaga! Teksty nie mogły być wcześniej nigdzie publikowane!

Lista zwycięzców zostanie opublikowana po 2 grudnia 2005 roku na łamach naszego serwisu.

Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez serwis Aleja Komiksu w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 r.

W konkursie wziać udział mogą wszyscy chętni - bez wyróżnienia czy wcześniej współpracowali z Aleją, czy też nie.

Zapraszamy!

Poniżej - lista zwyćięzców z linkami do zwycięzkich recenzji.

  • Paweł Deptuch za recenzję Josephine: Tchnienie Czarnego Lądu cz. I, II
  • Przemysław Pawełek za Jutro będzie futro
  • Karol Wiśniewski za Wilq #8
  • Anna Dominikowska za Tffffuj! Do bani z takim komiksem!
  • Jakub Jankowski za Blakiego

    Nagrody wysłane zostaną pocztą.