reklama baner reklama
baner

Konkurs

''Diplodoki'' z autografem

Rozpoczęto: 2005-09-25 09:00:00
Zakończenie i losowanie: 2005-10-18 09:00:00

Konkurs będzie trwał od 25 września do 18 października 2005 roku.

Nagrody przyznane zostaną pięciu uczestnikom, którzy w tym okresie nadeślą najwięcej newsów ze świata komiksu i pochodnych (newsy mogą także dotyczyć np. gier, filmów itp), opartych na źródłach zagranicznych.
Uwaga: Newsy muszą być nadesłanie w formie gotowej do publikacji. Ważne jest podanie źródła informacji. Mile widziane - elementy graficzne.
Newsy nadsyłać można na nasz adres mailowy, lub korzystając z formularza w Twoim panelu - więcej o tej opcji piszemy tutaj.
W zależności od nakładu pracy włożonego przez autora newsa, przyznawane będą 1 lub 2 punkty, które później zsumowane zadecydują o zwycięzcach.
Newsy zaakceptowane (czyli te, którym przyznane zostaną punkty) pojawią się na łamach Alei z podpisem autora.
Zastrzegamy sobie prawo do niepublikowanie, odrzucania i nieoceniania źle przygotowanych/wykorzystanych wcześniej newsów.

Wśród laureatów konkursu zostanie rozlosowane 5 albumów komiksowych Podróż smokiem Diplodokiem z autografem autora - Tadeusza Baranowskiego, ufundowanych przez wydawnictwo Manzoku.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana po 18 października 2005 roku na łamach naszego serwisu.

Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez serwis Aleja Komiksu w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 r.

W konkursie wziać udział mogą wszyscy chętni - bez wyróżnienia czy wcześniej współracowali Aleją, czy też nie.

Zapraszamy!